ora et labora - modli sa a pracuj

O nás

“Ora et labora. Modli sa a pracuj”

Kresťansko-socialistické hnutie je novovznikajúce politické hnutie, ktorého cieľom je zoskupovať sociálne cítiacich ľudí, vyznávajúcich kresťanské hodnoty. Naše hnutie sa vo svojom ekonomickom programe inšpiruje Písmom svätým v kombinácii s myšlienkami socializmu, v kultúrnej sfére uznávame tradičné hodnoty vychádzajúce predovšetkým z Písma svätého.

Najdôležitejšími hodnotami nášho hnutia sú teda sociálna spravodlivosť a boj za ochranu života a pozitívnej kultúry.

Na Slovensku doteraz existujú buď ľavicové strany šíriace niektoré myšlienky sociálnej spravodlivosti, ale zároveň zvyčajne presadzujúce program založený na prílišnom voľnomyšlienkárstve; respektíve naopak pravicové strany, z ktorých niektoré síce hlásajú myšlienky tradicionalizmu, ochranu našej kultúry, ale zároveň ignorujú rozpory kapitalistického systému, ktoré implementáciu uvedených myšlienok hatia. Preto Kresťansko-socialistické hnutie prinieslo nový prístup zlúčenia myšlienok socializmu a tradičných hodnôt.

Pri našej činnosti sa riadime stanovami hnutia a naše ciele sú zhrnuté v politickom programe.

Potešíme sa, keď budete sledovať i našu stránku na Facebooku: