ora et labora - modli sa a pracuj

Podporuje Progresívne Slovensko pedofíliu?

O tom, že predstavitelia strany Progresívne Slovensko sa netaja pozitívnym vzťahom k menšine trpiacej homosexualitou, vieme už dávno. Kresťansko-socialistické hnutie vyjadruje súcit voči ľuďom postihnutým touto poruchou a rešpektuje ich život v prípade, že nenarúšajú verejný poriadok a neohrozujú mravný vývin mladistvých.

Horšie je to však v prípade pedofílie. Tá ohrozuje našu spoločnosť, konkrétne tých najzraniteľnejších – deti, nielen duševne, ale aj fyzicky. Niektorí liberáli však vnímajú pedofilov až príliš súcitne a chceli by im najradšej priznávať aj práva na túto „orientáciu.“

Niektorí predstavitelia Progresívneho Slovenska okrem homosexuality bohužiaľ zľahčujú aj pedofíliu, čo je neprípustné. Pozrime sa napríklad na komentár kandidáta do europarlamentu, bývalého luteránskeho farára a pochybného teológa Ondreja Prostredníka, k pedofílii:

…Takže vlastne najväčším problémom pedofílie zrejme je, že môže predčasne prebudiť sexualitu dieťaťa, kde môžu vzniknúť rôzne problémy v psychosexuálnom vývine. Čiže tá fyzická ujma, ktorú utrpí dieťa pri zneužití, je asi podľa autorov v poriadku.

Dodajme, že o pánovi Prostredníkovi sa nepríliš prívetivo vyjadruje aj samotná luteránska cirkev, citujeme: „Ondrej Prostredník zneužíva postavenie docenta Evanjelickej bohosloveckej fakulty a akademickú slobodu vedeckého bádania na bezprecedentné ovplyvňovanie názorov najmä mladých veriacich a študentov teológie na postupné plazivé implantovanie názorov, ktoré sú v rozpore so stanoviskom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.“

Zamyslime sa, drahí bratia a sestry, kresťania, nad tým, či dať hlas vo voľbách kandidátovi, ktorí sa snaží zneužívať a prekrúcať biblické texty na propagáciu dekadencie a nebezpečných sociálnych javov v našej spoločnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *